Мъдростта не крещи, а шепне...

Тя, тя - мъдростта. Много по-близо е отколкото предполагате. Отговорите по жужащи въпроси в главата ви, прогонващи съня ви понякога - също. Те са там - до вас и за вас. Питате се къде. Чудите се защо се разминавате. Много често и мъдростта, и отговорите, са точно срещу вас - на улицата, по която вървите всеки ден, зад ъгъла в града, в който живеете и си мислите, че познавате, и къде ли още не. Чакат ви на най-неочаквани места, разпръснати по целия периметър и същевременно приютили града.

Read →