2 Comments

Хармония = единение

Expand full comment

Хармония е мир, спокойствие и усмивка!

Expand full comment