2 Comments

Лондон те чака отново! След “Кавал парк” да завъртим “Спица” и да почерпим отново от твоето изкуство.

Expand full comment